จัดซ้อมวงกลองยาวอีสานประจำศพอ.”ศพอ.มัชฌันศิลป์”เพื่อต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษา ที่เดินทางมาประชุมประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม 2566