กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม 2566-ไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา