กิจกกรม วิชาเลือก ประกอบด้วย วิชาภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) ทัศนศิลป์ การงานอาชีพ

กิจกกรรม วิชาเลือกอย่างน้อย 1 วิชา ประกอบด้วย วิชาภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) ทัศนศิลป์ การงานอาชีพ เเละกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ปฏิบัติธรรม ดนตรี เเละกีฬาเป็นต้น

ชุมนุมทัศนศิลป์

ชุมนุมภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)

ชุมนุมการงานอาชีพ